Home > 나눔의방 > 공지사항
 
  공지사항
  
 작성자 : 관리자
작성일 : 2014-01-02     조회 : 9,830  

우리연구원 시무식을 다음과 같이 공지하오니, 참석 바랍니다.


                  - 다  음 -

        1. 일시 : 1. 2. 오전 09:00

        2. 장소 : 연구원 회의실(지하 1층)

        3. 대상 : 연구원 상근 임직원.  끝.